Želovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Želovce, Pažitná 3, Želovce, 991 06 (Sídlo)

Kontakty:
(047) 489 36 04

počet obyvateľov: 1307
rímskokatolíkov: 1161

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Imricha (1771)
celodenná adorácia: 6.4., 10.10.

Filiálky:
Záhorce
počet obyvateľov: 645
rímskokatolíkov: 307
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie (2000)
celodenná adorácia: 16.11.
Kaplnka narodenia Panny Márie (1938)

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Erik Hanzen (Farský administrátor)
Mgr. Ivan Jaroš (Výpomocný duchovný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.