Mgr. Ivan Jaroš


Dátum ordinácie: 13.06.1982

01.12.2021 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Želovce [Farnosť]
01.07.2011 - 30.11.2021
Výpomocný duchovný - Hontianske Trsťany [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2011
Farár - Jastrabá [Farnosť]
01.12.2008 - 30.06.2010
Farský administrátor - Terany [Farnosť]
14.02.2008 - 30.11.2008
Administrátor - Šipice [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
* Exkardinovaný z Nitrianskej diecézy - pri reorganizácii hraníc diecéz na Slovensku

01.07.2001 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
* dohoda o presídlení medzi Nitrianskou diecézou a Bratislavsko-Trnavskou arcidiecézou

01.07.1982 - 30.06.2001
Pastoračná služba - Nitrianska diecéza [Diecéza]
* Kňaz Nitrianskej diecézy

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.