Mgr. Ivan Jaroš


Dátum ordinácie: 13.06.1982

01.07.2011 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Hontianske Trsťany [Farnosť]
01.07.2010 - 30.06.2011
Farár - Jastrabá [Farnosť]
01.12.2008 - 30.06.2010
Farský administrátor - Terany [Farnosť]
14.02.2008 - 30.11.2008
Administrátor - Šipice [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2001 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.07.1982 - 30.06.2001
Pastoračná služba - Nitrianska diecéza [Diecéza]
© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.