Turčianske Teplice


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Turčianske Teplice, 9. mája 1, Turčianske Teplice, 039 01 (Sídlo)

Kontakty:
(043) 492 28 80

počet obyvateľov: 3758
rímskokatolíkov: 1426

Kostoly a kaplnky:
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho - rehoľná (1997)
celodenná adorácia: 14.3.
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1762)
celodenná adorácia: 16.5., 23.12.
Kaplnka blahoslavenej Panny Márie Fatimskej - vo farskej záhrade (2017)

Filiálky:
Čremošné
počet obyvateľov: 81
rímskokatolíkov: 25
Dolná Štubňa
počet obyvateľov: 615
rímskokatolíkov: 234
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Anny (1596)
celodenná adorácia: 14.3.
Háj
počet obyvateľov: 468
rímskokatolíkov: 128
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Kozmu a Damiána (1350)
celodenná adorácia: 11.5.

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
Ing. Mgr. Siarhei Vasilyeu (Výpomocný duchovný)

© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.