Nová Dedina


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Dedina, Nová Dedina 60, 935 25 (Sídlo)

Kontakty:
0948 483 667

počet obyvateľov: 984
rímskokatolíkov: 938

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol obrátenia sv. Pavla (1773)
celodenná adorácia: 25.3., 25.9.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1750)
Kaplnka Očistcová kaplnka (1845)
Kaplnka sv. Urbana (1944)

Filiálky:
Gondovo
počet obyvateľov: 465
rímskokatolíkov: 455
Kostoly a kaplnky:
Kostol povýšenia Svätého kríža (2000)
celodenná adorácia: 25.11.
Kaplnka sv. Jozefa (1877)

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Jozef Bajan (Farár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.