Levice - Rybníky


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Levice - Rybníky, Perecká 43, Levice, 934 05 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 631 62 16

počet obyvateľov: 17209
rímskokatolíkov: 8770

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Ducha Svätého (2002)
celodenná adorácia: 8.2., 11.9.

Filiálky:
Mýtne Ludany
počet obyvateľov: 986
rímskokatolíkov: 420
Kostoly a kaplnky:
Kostol Všetkých svätých (1494)
celodenná adorácia: 27.6.
Starý Hrádok
počet obyvateľov: 205
rímskokatolíkov: 10

Kňazi vo farnosti:

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.