Plášťovce


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Plášťovce, Plášťovce 627, 935 82 (Sídlo)

Kontakty:
(036) 749 41 31

počet obyvateľov: 1515
rímskokatolíkov: 1384

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Juraja (1898)
celodenná adorácia: 30.4.
Kostol sv. Urbana (1929)
Kaplnka Lurdská jaskyňa (1998)

Filiálky:
Ipeľské Úľany
počet obyvateľov: 272
rímskokatolíkov: 272
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Michala, archanjela (1757)
celodenná adorácia: 28.4.
Slatina
počet obyvateľov: 316
rímskokatolíkov: 316
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jána Nepomuckého (1650)
celodenná adorácia: 23.11.

Školy:
Kňazi vo farnosti:

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.