SSDr. Pavel Vilhan PhD.


Dátum ordinácie: 31.07.1999

10.11.2023 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Malé Kršteňany [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2022
Farský administrátor - Malé Kršteňany [Farnosť]
23.04.2013 - 16.12.2020
Predseda - Slovenská biblická spoločnosť
19.01.2012 - 07.04.2021
Člen - Slovenská biblická spoločnosť
01.09.2011 - 30.06.2019
Výpomocný duchovný - Zvolen - Sekier [Farnosť]
01.09.2011 - 30.06.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
14.06.2011 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
* SSDr.

05.10.2006 - 14.06.2011
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.09.2003 - 31.08.2011
Výpomocný duchovný - Selce [Farnosť]
17.10.2002 - 30.09.2006
Člen rady - Katolícke biblické dielo na Slovensku
27.09.2002 - 31.08.2006
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2002 - 31.08.2003
Notár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.08.1999 - 31.08.2002
Kaplán - Bojnice [Farnosť]
01.07.1998 - 31.07.1999
Diakon - Kriváň [Farnosť]
01.07.1998 - 30.06.2002
Štúdium - Pápežský biblický inštitút, Rím [Univerzita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.