Bystričany


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bystričany, Dlhá 320, Bystričany, 972 45 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 549 33 03

počet obyvateľov: 1785
rímskokatolíkov: 01320

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Najsvätejšej Trojice (1808)
celodenná adorácia: 26.4., 17.10.

Kňazi vo farnosti:
Miloš Jakubička (Penzionovaný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.