Mons. ThLic. Vladimír Farkaš


Dátum ordinácie: 17.06.1984

01.01.2019 - 30.06.2019
Farský administrátor excurrendo - Malé Kršteňany [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Partizánske - mesto

01.11.2013 - súčasnosť
Dekan - Partizánske [Dekanát]
01.07.2013 - súčasnosť
Farár - Partizánske - mesto [Farnosť]
18.11.2004 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.12.2003 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.12.2003 - 31.03.2009
Kancelár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.12.2003 - 27.07.2011
Člen - Ekonomická rada [Ekonomická rada]
01.11.2003 - 30.06.2013
Riaditeľ, moderátor - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
15.07.1998 - 31.08.1999
Generálny vikár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
21.04.1997 - 30.11.2003
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.1996 - 31.12.1999
Redaktor - Diecézny časopis
28.06.1995 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.04.1995 - 31.10.1995
Farský administrátor excurrendo - Horná Ves [Farnosť]
* farnosť administrovaná z farnosti Partizánske - mesto

01.10.1994 - 31.08.2017
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
06.06.1994 - súčasnosť
Cenzor knižných zväzkov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.03.1994 - 14.05.1994
Farský administrátor excurrendo - Kamenec pod Vtáčnikom [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Prievidza - mesto

16.06.1993 - 20.04.2002
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.1990 - 30.11.2003
Správca farnosti - Partizánske [Farnosť]
01.04.1990 - 30.11.2003
Dekan - Partizánske [Dekanát]
01.11.1985 - 31.07.1988
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.02.1985 - 31.10.1985
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
01.07.1984 - 31.01.1985
Kaplán - Martin [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Cenzori
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.