Mgr. Martin Garaj


Dátum ordinácie: 20.06.2020

01.07.2023 - súčasnosť
Farský vikár - Partizánske - mesto [Farnosť]
* kaplán

01.07.2020 - 30.06.2023
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2023 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.