Prievidza - mesto


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza - mesto, Mariánska 4, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 542 28 01

počet obyvateľov: 28942
rímskokatolíkov: 14960

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Bartolomeja, apoštola (1332)
celodenná adorácia: 8.7., 10.11.
Kostol nanebovzatia Panny Márie - na cintoríne (1450)
Kláštorný kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie Rehole Piaristov v Prievidzi (1753)
Kaplnka Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (1901)

Inštitúcie:
Školy:
Kňazi vo farnosti:
PaedDr. Mgr. Juraj Ďurnek Sch.P. (Vikár provinciála)
Pavol Kordík (Diakon)
Mgr. Matúš Palaj Sch.P (Rektor kostola - DS Piaristi)
Ing. Mgr. Peter Valachovič Sch.P. (Výpomocný duchovný - DS Piaristi)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.