ThDr. Jozef Repko PhD.


Dátum ordinácie: 17.06.1989

01.07.2022 - súčasnosť
Farár - Prievidza - mesto [Farnosť]
13.03.2021 - súčasnosť
Honorárny kanonik - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2020 - 30.06.2022
Duchovný správca a rektor kaplnky - Duchovná správa Kňazského seminára sv. Františka Xaverského [Duchovná správa]
01.09.2019 - 30.06.2022
Duchovný správca DS KSFX - Badín [Farnosť]
* od 1.7.2020 duchovný správca a rektor DS Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

16.10.2007 - súčasnosť
Akademický titul - RKCMBF UK v Bratislave
01.04.2007 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.04.2007 - 27.07.2011
Biskupský vikár pre pastoráciu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.09.2004 - 16.10.2007
Štúdium - RKCMBF UK v Bratislave
19.09.2003 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.2003 - 31.08.2019
Prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.09.1994 - 31.08.2003
Farár - Zvolen - Sekier [Farnosť]
01.02.1992 - 31.08.1994
Správca farnosti - Bojnice [Farnosť]
01.07.1990 - 31.01.1992
Správca fary - Nevoľné [Farnosť]
01.10.1989 - 30.06.1990
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1989 - 30.09.1989
Kaplán - Brezno [Farnosť]
súčasnosť
Honorárni kanonici
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.