Prievidza - Zapotôčky


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Prievidza - Zapotôčky, Fándlyho 1823/4, Prievidza, 971 01 (Sídlo)

Kontakty:
(046) 543 04 77

počet obyvateľov: 13803
rímskokatolíkov: 7110

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Terézie z Lisieux (2003)
celodenná adorácia: 1.10., 1.12.

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Martin Mičko (Kaplán)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.