Mgr. Pavol Kordík


Dátum ordinácie: 22.06.2024

01.07.2024 - súčasnosť
Farský vikár - Prievidza - Zapotôčky [Farnosť]
* kaplán

01.07.2023 - 22.06.2024
Diakon - Prievidza - mesto [Farnosť]
* diakonská prax

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.