Uľanka


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Uľanka, Uľanská cesta 28, Uľanka, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 82 26

počet obyvateľov: 658
rímskokatolíkov: 214

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Antona Paduánskeho (1828)
celodenná adorácia: 12.6.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie ( )

Filiálky:
Dolný Harmanec
počet obyvateľov: 261
rímskokatolíkov: 140
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jozefa (1928)
Harmanec
počet obyvateľov: 848
rímskokatolíkov: 362
Jakub
počet obyvateľov: 540
rímskokatolíkov: 220
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol sv. Jakuba, st. (1318)
Špania Dolina
počet obyvateľov: 223
rímskokatolíkov: 114
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Premenenia Pána (1254)
Kaplnka Navštívenia Panny Márie, Piesky (1664)
Kaplnka sv. Anny (1824)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1824)
Kaplnka Božieho hrobu (1665)
Kaplnka Pána Ježiša skladajú z kríža (1550)
Kaplnka sv. Petra a Pavla (1654)
Kaplnka sv. Klementa, pápeža (2019)

Kňazi vo farnosti:
ICLic. Pavol Lojan (Farský administrátor)
Mgr. Juraj Karcol (Rektor kostola)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.