PhDr. Ing. Miroslav Kuric PhD.


Dátum ordinácie: 17.06.1995

Poznámky:
Kňaz Rožňavskej diecézy

01.07.2018 - súčasnosť
Farár - Kremnica [Farnosť]
01.09.2007 - 31.01.2011
Študijný prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.02.2003 - 30.06.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
17.06.1995 - 30.06.2018
Pastoračná služba - Rožňavská diecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.