Mgr. Juraj Karcol


Dátum ordinácie: 20.06.2009

01.11.2015 - súčasnosť
Riaditeľ - Diecézne centrum mládeže Maják, Banská Bystrica
01.07.2015 - 28.02.2018
Riaditeľ - Centrum voľného času na Kapitulskej ulici - Banská Bystrica
01.07.2015 - 31.10.2015
Riaditeľ - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.07.2015 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre mládež a univerzity [Rada KBS]
* zástupca Banskobystrickej diecézy

01.12.2013 - 30.06.2015
Výpomocný duchovný - Diecézne centrum mládeže MAJÁK, Špania Dolina [Duchovná správa]
01.12.2013 - súčasnosť
Rektor kostola - Uľanka [Farnosť]
* Rektor Kostola Premenenia Pána v Španej Doline

01.07.2012 - 30.11.2013
Kaplán - Uľanka [Farnosť]
* kaplán Uľanka so špeciálnym poslaním pre DCM Maják, Špania Dolina

01.07.2009 - 30.06.2012
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.