Mgr. Dušan Hricko OCD


Dátum ordinácie: 19.05.2012

01.09.2023 - súčasnosť
Farský administrátor - Staré Hory [Farnosť]
01.10.2020 - 31.08.2023
Rektor - Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária [Duchovná správa]
* rektor Kostola povýšenia Svätého kríža, duchovný správca

01.10.2020 - 31.08.2023
rektor kostola - DS Kalvária - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
01.07.2017 - 30.09.2020
Výpomocný duchovný - Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária [Duchovná správa]
01.07.2014 - 30.06.2017
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.06.2012 - 30.06.2014
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Predstavený - Bosí karmelitáni - Staré Hory [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.