Banská Štiavnica


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Štiavnica, Jána Palárika 7, Banská Štiavnica, 969 01 (Sídlo)

Kontakty:
0902 465 777

počet obyvateľov: 7934
rímskokatolíkov: 3704

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol nanebovzatia Panny Márie (1250)
celodenná adorácia: 26.5., 16.8.
Filiálny kostol sv. Alžbety (1250)
Kostol sv. Kataríny (1491)
Kaplnka svätého Františka Assiského - v budove KSŠ sv. Františka Assiského (2016)
Kaplnka 22 kaplniek krížovej cesty (1751)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1714)

Filiálky:
Banky
počet obyvateľov: 70
rímskokatolíkov: 28
Kostoly a kaplnky:
Filiálny kostol Sedembolestnej Panny Márie (1710)

Poznámka:
Starobylá banskoštiavnická kalvária je strediskom úcty k Umučeniu a smrti nášho Pána Ježiša Krista
v Banskobystrickej diecéze.

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Martin Mičko (Farský vikár)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.