Hriňová


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hriňová, Partizánska ul. 1447, Hriňová, 962 05 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 549 74 19

počet obyvateľov: 7182
rímskokatolíkov: 5497

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Petra a Pavla (1947)
celodenná adorácia: piaty deň každého mesiaca
Filiálny kostol Nanebovzatia Panny Márie, Krivec (1959)
Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej, Raticov Vrch (1994)
Kaplnka sv. Cyrila a Metoda u Ďuricov ( )
Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej, Snohy ( )
Kaplnka Panny Márie Nanebovzatej u Šulkov ( )
Kaplnka sv. Kríža, Priehalina ( )
Kaplnka Panny Márie - Matky Božieho Milosrdenstva, Krivec (2019)

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Bc. Jakub Randis (Farský vikár)
Mgr. Anton Majerčák OFM Cap. (Rektor kostola - DS Raticov Vrch)
Ing. Mgr. Bc. Štefan Macura OFM Cap. (Výpomocný duchovný - DS Raticov Vrch)
Mgr. Vladimír Polák OFM Cap. (Výpomocný duchovný - DS Raticov Vrch)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.