ICLic. Štefan Gallik


Dátum ordinácie: 15.06.1980

27.01.2022 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
03.12.2018 - súčasnosť
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - súčasnosť
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.2008 - súčasnosť
Farár - Hriňová [Farnosť]
01.01.2005 - 30.06.2008
Farár - Krupina [Farnosť]
21.06.2004 - 31.12.2004
Pastoračná služba - Hnutie Focolare
01.07.2003 - 20.06.2004
Farár - Krupina [Farnosť]
01.10.2001 - 15.03.2024
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.07.2001 - 30.06.2003
Farár - Tekovská Breznica [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2001
Štúdium - Kňazská škola Hnutia Focolare
10.12.1998 - 30.06.2000
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
21.04.1997 - 20.04.2002
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1996 - 30.06.2000
Administrátor - Badín [Farnosť]
01.07.1996 - 30.06.2000
Vicerektor - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.09.1994 - 30.06.1995
Farský administrátor excurrendo - Ladomerská Vieska [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Žiar nad Hronom

18.02.1993 - 30.06.1993
Farský administrátor excurrendo - Pitelová [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Žiar nad Hronom

01.11.1991 - 30.06.1996
Správca farnosti - Žiar nad Hronom [Farnosť]
01.11.1991 - 30.06.1996
Dekan - Žiar nad Hronom [Dekanát]
01.06.1990 - 31.10.1991
Správca farnosti - Medzibrod [Farnosť]
01.06.1990 - 31.10.1991
Farský administrátor excurrendo - Ľubietová [Farnosť]
* farnosť spravovaná z farnosti Medzibrod

01.04.1990 - 31.05.1990
Správca farnosti - Moštenica [Farnosť]
01.07.1984 - 31.03.1990
Správca fary - Vyhne [Farnosť]
01.04.1984 - 30.06.1984
Správca fary - Brezno [Farnosť]
01.10.1980 - 31.03.1984
Kaplán - Brezno [Farnosť]
01.07.1980 - 30.09.1980
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.