Banská Bystrica - Belveder


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Belveder, Tibora Andrašovana č. 44, Banská Bystrica, 974 01 (Sídlo)

Kontakty:
0908 504 755
(048) 420 44 08

počet obyvateľov: 2500
rímskokatolíkov: 500

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol Božieho milosrdenstva (2008)
celodenná adorácia: 6.1., 28.8.
Kaplnka sv. Agáty - v Mammacentre sv. Agáty (2010)
Kaplnka blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej - v byte sestier Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa (2019)

Duchovná správa:

Kňazi vo farnosti:
Mgr. Radoslav Bujdoš (Farský administrátor)
Mgr. Viktor Kraus (Výpomocný duchovný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.