Viktor Koštialik


Dátum ordinácie: 28.06.1964

03.10.2016 - 30.06.2017
Pastoračná výpomoc - Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
01.07.2005 - súčasnosť
Penzionovaný - Spišská diecéza [Diecéza]
01.11.2000 - 30.06.2005
Farár - Prochot [Farnosť]
01.04.1990 - 31.10.2000
Správca fary - Horná Ždaňa [Farnosť]
01.07.1974 - 31.03.1990
Farský administrátor - Partizánske [Farnosť]
15.06.1973 - 30.06.1974
Kaplán - Partizánske [Farnosť]
01.07.1967 - 14.06.1973
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.09.1966 - 30.06.1967
Aktuár - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.07.1966 - 31.08.1966
Kaplán - Vrútky [Farnosť]
01.07.1964 - 30.06.1966
Kaplán - Nitrianske Pravno [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.