prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek


Dátum ordinácie: 18.06.1988

20.01.2009 - súčasnosť
Profesor - Katolícka univerzita, Ružomberok [Univerzita]
01.03.2002 - súčasnosť
Docent katedry - Katolícka univerzita, Ružomberok [Univerzita]
01.02.2002 - súčasnosť
Docent - Univerzita Komenského, Bratislava [Univerzita]
01.10.1997 - 31.08.1998
Prednášajúci - RKCMBF UK v Bratislave
01.07.1996 - 28.02.2002
Prefekt - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
07.07.1995 - súčasnosť
Akademický titul - Katolícka teologická fakulta, Innsbruck, Rakúsko [Univerzita]
01.07.1995 - 30.06.1996
Farár - Podkonice [Farnosť]
01.10.1990 - 30.06.1995
Štúdium - Katolícka teologická fakulta, Innsbruck, Rakúsko [Univerzita]
01.01.1990 - 30.06.1995
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.07.1988 - 31.12.1989
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.