ThDr. Ján Kuneš PhD.


Dátum ordinácie: 19.06.1999

01.02.2021 - súčasnosť
Misijná služba - Diecéza Vancouver, Kanada
01.07.2020 - 31.01.2021
Výpomocný duchovný - Selce [Farnosť]
01.09.2019 - 31.08.2020
Prednášajúci - RKCMBF UK -Teologický inštitút, Nitra [Univerzita]
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.11.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.01.2012 - 30.06.2019
Člen rady - Katolícke biblické dielo na Slovensku
01.10.2011 - 30.06.2013
Pastoračná výpomoc - Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moysesa, biskupa - Banská Bystrica [Pastoračné centrum]
23.03.2011 - súčasnosť
Akademický titul - Lateránska Univerzita - Inštitút Jána Pavla II., Rím [Univerzita]
* ThDr.

01.07.2008 - 30.06.2013
Farský administrátor - Donovaly [Farnosť]
01.07.2008 - 30.06.2013
Duchovný správca - Penzión Zornička, Donovaly
01.09.2007 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.07.2001 - 30.06.2008
Štúdium - Lateránska Univerzita - Inštitút Jána Pavla II., Rím [Univerzita]
11.01.2000 - 30.06.2001
Kaplán - Martin - mesto [Farnosť]
01.07.1999 - 10.01.2000
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.