Banská Bystrica - Fončorda


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica - Fončorda, Internátna 14, Banská Bystrica, 974 04 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 413 28 15

počet obyvateľov: 16664
rímskokatolíkov: 6052

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Michala, archanjela (2002)
celodenná adorácia: 3.1., 29.7.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie v Dome dôchodcov (1999)

Kňazi vo farnosti:
Ing. Mgr. Kazimír Divéky (Penzionovaný)
Mons. Jaroslav Pecha Th.D. (Penzionovaný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.