Mons. Jaroslav Pecha Th.D.


Dátum ordinácie: 23.06.1963

01.07.2019 - súčasnosť
Penzionovaný - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
03.12.2018 - 30.06.2019
Člen zboru konzultorov - Zbor konzultorov
01.12.2018 - 30.06.2019
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Kňazská rada Banskobystrickej diecézy
06.11.2013 - 02.12.2018
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.11.2013 - 30.06.2018
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1997 - 03.06.1999
Štúdium - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
20.12.1994 - súčasnosť
Cenzor filmov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.10.1993 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.09.1993 - 28.06.1995
Štúdium - Pápežská teologická akadémia, Krakov [Univerzita]
01.08.1993 - 30.06.2019
Farár - Banská Bystrica [Farnosť]
01.08.1993 - 31.05.2019
Dekan - Banská Bystrica - mesto [Dekanát]
12.06.1990 - 27.07.2011
Člen diecéznej kňazskej rady z úradu - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
12.06.1990 - 15.12.2013
Súdny vikár - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.04.1990 - 11.06.1990
Člen diecéznej kňazskej rady zvolený - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
15.03.1989 - 05.11.2013
Člen zboru konzultorov - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1980 - 31.07.1993
Dekan - Martin [Dekanát]
01.03.1973 - 31.07.1993
Správca farnosti - Martin [Farnosť]
01.09.1967 - 28.02.1973
Kaplán - Martin [Farnosť]
01.10.1965 - 31.10.1965
Správca fary - Horná Ves [Farnosť]
01.10.1965 - 31.08.1967
Kaplán - Hriňová [Farnosť]
01.10.1963 - 30.09.1965
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1963 - 30.09.1963
Kaplán - Detva [Farnosť]
súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
súčasnosť
Akademický titul - Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc [Univerzita]
súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
súčasnosť
Člen - Cenzori
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
súčasnosť
Honorárni dekani
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.