Badín


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Badín, Banská 26, Badín, 976 32 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 418 20 18

počet obyvateľov: 2260
rímskokatolíkov: 764

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej (1397)
celodenná adorácia: 2.1., 30.6.
Kostol sv. Františka Xaverského - v kňazskom seminári (1993)
Kaplnka Panny Márie Sedembolestnej (1993)

Filiálky:
Hronsek
počet obyvateľov: 660
rímskokatolíkov: 240
Kostoly a kaplnky:
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (2003)
celodenná adorácia: 23.1.
Rakytovce
počet obyvateľov: 630
rímskokatolíkov: 470
Vlkanová
počet obyvateľov: 1200
rímskokatolíkov: 600
Kostoly a kaplnky:
Kostol nanebovzatia Panny Márie (2002)
celodenná adorácia: 14.5.

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
prof. ThDr. Anton Adam PhD. (Bývajúci vo farnosti)
ThLic. Ján Viglaš (Duchovný správca DS KSFX)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.