Mgr. Ján Salík


Dátum ordinácie: 21.05.1994
Dátum úmrtia: 08.06.2022

01.01.2019 - 08.06.2022
Penzionovaný - Dolné Plachtince [Farnosť]
01.07.2009 - 31.12.2018
Farský administrátor - Malé Kršteňany [Farnosť]
14.02.2008 - 30.06.2009
Farský administrátor - Pečenice [Farnosť]
14.02.2008 - súčasnosť
Inkardinácia - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
01.06.1994 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.