Mgr. Rudolf Hudec


Dátum ordinácie: 26.06.1961
Dátum úmrtia: 25.12.2011

30.04.2011 - 25.12.2011
Penzionovaný - Partizánske
01.07.2010 - 30.04.2011
Výpomocný duchovný - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.11.1992 - 30.06.2010
Farár - Partizánske 3 - Šimonovany [Farnosť]
01.07.1990 - 31.10.1992
Správca farnosti - Valaská [Farnosť]
01.12.1988 - 30.06.1990
Čestný dekan - Žarnovica [Farnosť]
01.12.1988 - 30.06.1990
Správca fary - Žarnovica [Farnosť]
01.01.1977 - 30.11.1988
Správca fary - Žarnovica [Farnosť]
01.07.1969 - 31.12.1976
Farský administrátor - Horné Hámre [Farnosť]
01.06.1966 - 30.06.1969
Kaplán - Čierny Balog [Farnosť]
01.07.1964 - 31.05.1966
Kaplán - Detva [Farnosť]
01.07.1962 - 30.06.1964
Mimo pastorácie - ZVS [Farnosť]
01.07.1961 - 30.06.1962
Kaplán - Prievidza [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.