Žarnovica


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žarnovica, Slobody 1, Žarnovica, 966 81 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 681 30 60

počet obyvateľov: 6490
rímskokatolíkov: 4437

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Petra a Pavla (1400)
celodenná adorácia: 29.6.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1899)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1808)
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1895)
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v ZŠ Andreja Kmeťa (1992)

Filiálky:
Hodruša Hámre
počet obyvateľov: 2210
rímskokatolíkov: 1271

Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Peter Hudec (Farár)
Jozef Strapko (Výpomocný duchovný)
Igor Koryťák (Penzionovaný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.