Žarnovica


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Žarnovica, Slobody 1, Žarnovica, 966 81 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 681 30 60

počet obyvateľov: 5830
rímskokatolíkov: 3635

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Petra a Pavla (1400)
celodenná adorácia: 29.6.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice (1899)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1808)
Kaplnka Božského Srdca Ježišovho (1895)
Kaplnka Božieho milosrdenstva - v ZŠ Andreja Kmeťa (1992)

Časti:
Lukavica (časť Žarnovice)
Filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda (1950)
Revištské Podzámčie (časť Žarnovice)
Filiálny kostol Panny Márie Lurdskej (1895)
Žarnovická Huta
Kaplnka Panny Márie Lurdskej (1893)

Filiálky:
Hodruša Hámre
počet obyvateľov: 2076
rímskokatolíkov: 1136
Časti:
Banská Hodruša
Filiálny kostol sv. Mikuláša (1387)
Filiálny kostol sv. Petra a Pavla (1577)
Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1867)
Kaplnka Panny Márie (1946)
Dolné Hámre
Filiálny kostol sv. Alžbety (1894)
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1738)
Jalšová
Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov (1832)
Kopanice
Filiálny kostol povýšenia Svätého kríža ()


Školy:
Kňazi vo farnosti:
Mgr. Peter Hudec (Farár)
Jozef Strapko (Výpomocný duchovný)
Igor Koryťák (Penzionovaný)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.