Jozef Urban


Dátum ordinácie: 23.06.1963
Dátum úmrtia: 02.11.2018

01.04.2018 - 02.11.2018
Penzionovaný - Nenince [Farnosť]
01.09.2010 - 01.04.2018
Penzionovaný - Želovce [Farnosť]
14.02.2008 - 31.08.2010
Farský administrátor - Ipeľské Predmostie [Farnosť]
01.07.1963 - 13.02.2008
Pastoračná služba - Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza [Diecéza]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.