Mgr. Jozef Jackanin CSsR


Dátum ordinácie: 30.06.2007

01.07.2023 - súčasnosť
Farský administrátor - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
01.09.2013 - 30.06.2023
Pastoračná služba - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) [Rehoľa]
01.07.2008 - 31.08.2013
Výpomocný duchovný - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
01.07.2007 - 30.06.2008
Výpomocný duchovný - Staré Hory [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.