Mgr. et Mgr. art. Marián Gregor DiS. art.


Dátum ordinácie: 15.08.2003

14.06.2022 - súčasnosť
Titul - Konzervatórium Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica [Škola]
* Dis. art.

27.01.2022 - súčasnosť
Honorárny dekan - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
01.07.2021 - 30.09.2021
Dekan - Zvolen [Dekanát]
* zastupujúci dekan

01.04.2016 - súčasnosť
Člen - KBS - Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru [Rada KBS]
* člen Sekcie hudobného umenia

01.09.2012 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
02.06.2011 - súčasnosť
Akademický titul - Akadémia umení v Banskej Bystrici, FMU (Fakulta múzických umení)
* Mgr. art. - v odbore kompozícia

01.04.2011 - súčasnosť
Člen - Spoločnosť cirkevnej hudby
01.07.2010 - súčasnosť
Farár - Sielnica [Farnosť]
01.12.2008 - súčasnosť
Člen - KBS - Hudobná subkomisia [Subkomisia KBS]
01.07.2007 - 29.02.2008
Kaplán - Banská Bystrica - Fončorda [Farnosť]
06.12.2004 - súčasnosť
Člen hudobnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
16.08.2003 - 30.06.2007
Kaplán - Martin - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Hudobná sekcia [Liturgická komisia]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.