ICLic. Peter Jandura


Dátum ordinácie: 19.06.2004

01.07.2022 - súčasnosť
Špirituál - Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra
01.10.2018 - 30.06.2022
Farár - Bátovce [Farnosť]
27.11.2017 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
* ICLic.

20.01.2017 - súčasnosť
Diecézny špirituál - Biskupský úrad, Banská Bystrica [Diecéza]
10.02.2016 - súčasnosť
Asesor - Diecézny cirkevný súd [Súd]
15.02.2014 - 09.02.2016
Sudca - Diecézny cirkevný súd [Súd]
01.01.2013 - 30.09.2018
Špirituál - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
* predstavený seminára

01.01.2013 - 31.08.2019
Prednášajúci - RKCMBF UK - Teologický inštitút, Badín [Univerzita]
01.01.2013 - 30.09.2018
Výpomocný duchovný - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne [Seminár]
01.10.2011 - 18.03.2015
Štúdium - Pápežská univerzita Jána Pavla II., Krakov [Univerzita]
01.07.2010 - 31.12.2012
Farár - Nevoľné [Farnosť]
01.07.2008 - 30.06.2010
Farský administrátor - Nevoľné [Farnosť]
01.07.2004 - 30.06.2008
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.