Mgr. Daniel Bédi SF


Dátum ordinácie: 19.06.1999
Dátum úmrtia: 08.01.2018

01.07.2009 - 08.01.2018
Farár - Banská Bystrica - Podlavice [Farnosť]
01.07.2000 - 30.06.2009
Farský administrátor - Uľanka [Farnosť]
01.09.1999 - 30.06.2000
Farský administrátor - Uľanka [Farnosť]
01.07.1999 - 31.08.1999
Kaplán - Uľanka [Farnosť]
01.06.1999 - 30.06.2001
Riaditeľ - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
05.03.1999 - 31.05.1999
Diakon - Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Banská Bystrica [Škola]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.