Mgr. Michal Válka


Dátum ordinácie: 18.06.2016

01.02.2020 - súčasnosť
Duchovný správca - FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica [Duchovná správa]
01.02.2020 - súčasnosť
Duchovný správca - FNsP F.D. Rooselevta - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
01.07.2019 - 31.01.2020
Farský administrátor - Podkonice [Farnosť]
01.07.2016 - 30.06.2019
Kaplán - Krupina [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.