Mgr. Jozef Kmec SDB


Dátum ordinácie: 18.06.2011

01.07.2016 - súčasnosť
Kaplán - Partizánske - Šípok [Farnosť]
01.07.2011 - 30.06.2016
Kaplán - Banská Bystrica - Sásová [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Saleziáni - Partizánske Šípok [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.