ThLic. Marcel Kovaľ CSsR


Dátum ordinácie: 29.06.2002

01.07.2012 - súčasnosť
Kaplán - Banská Bystrica - Radvaň [Farnosť]
01.07.2006 - 30.06.2012
Pastoračná služba - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

01.11.2004 - 30.06.2006
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
01.07.2002 - 31.10.2004
Pastoračná služba - Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) [Rehoľa]
* pastoračná služba na území inej diecézy

súčasnosť
Člen - Redemptoristi - Banská Bystrica - Radvaň [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.