Mgr. Ján Števkov OCD


Dátum ordinácie: 15.10.2016

01.10.2020 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - Duchovná správa Banská Bystrica - Kalvária [Duchovná správa]
01.10.2020 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Kalvária - Banská Bystrica - Katedrála sv. Františka Xaverského [Farnosť]
01.07.2017 - 30.09.2020
Kaplán - Staré Hory [Farnosť]
15.10.2016 - 30.06.2017
Pastoračná služba - Bosí bratia Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel (Bosí Karmelitáni) [Rehoľa]
súčasnosť
Člen - Bosí karmelitáni - Banská Bystrica - Urpín [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.