PsLic. Peter Sekereš


Dátum ordinácie: 20.06.2009

01.07.2023 - súčasnosť
Farár - Dudince [Farnosť]
01.07.2021 - 30.06.2022
Farský administrátor excurrendo - Terany [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2023
Farský administrátor - Dudince [Farnosť]
01.07.2018 - súčasnosť
Pastoračná výpomoc - Domaníky [Filiálka]
01.07.2017 - 30.06.2018
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
19.09.2016 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.09.2012 - 19.09.2016
Štúdium - Pápežská univerzita Gregoriana, Rím [Univerzita]
01.07.2012 - 30.06.2017
Výpomocný duchovný - Uľanka [Farnosť]
01.11.2010 - 30.06.2012
Zástupca riaditeľa - Sekcia pre mládež BB diecézy, DCM Maják [Farnosť]
01.07.2010 - 30.10.2010
Kaplán - Šahy [Farnosť]
01.07.2009 - 30.06.2010
Kaplán - Uľanka [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.