npor. PaedDr. PhDr. Mgr. Tomáš Švingál01.09.2020 - súčasnosť
Diakon - Ordinariát OS a OZ
01.07.2020 - 31.08.2020
Diakon - Zvolen - Sekier [Farnosť]
01.07.2019 - 30.06.2020
Diakon - Zvolen - mesto [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2019
Diakon - Veľký Krtíš [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.