Mgr. Lukáš Líška


Dátum ordinácie: 22.06.2019

02.09.2019 - súčasnosť
Duchovný správca - Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul - Levice [Škola]
01.07.2019 - súčasnosť
Kaplán - Levice - Rybníky [Farnosť]
01.07.2018 - 30.06.2019
Diakon - Zvolen - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.