Mgr. Martin Ščúry


Dátum ordinácie: 20.06.2020

01.07.2023 - súčasnosť
Farský vikár - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
* kaplán

01.07.2020 - 30.06.2023
Kaplán - Zvolen - mesto [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.