Ing. Mgr. Michal Sandánus


Dátum ordinácie: 19.06.2021

01.07.2024 - súčasnosť
Farský vikár - Kremnica [Farnosť]
* kaplán

01.07.2021 - 30.06.2024
Kaplán - Žarnovica [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.