Mons. Ján Dubina SL.D.


Dátum ordinácie: 19.06.2004

27.01.2016 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne, Rím
26.01.2016 - súčasnosť
Kaplán Jeho Svätosti - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
02.10.2015 - súčasnosť
Pápežský ceremoniár - Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne, Rím
* pápežský ceremoniár, Mons.

02.10.2015 - súčasnosť
Pápežský prelát - Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne, Rím
* Mons. - čestný prelát Jeho Svätosti

02.10.2015 - súčasnosť
Pápežský prelát - Cirkevné vyznačenie kňazov [Kúria]
29.05.2012 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma, Rím [Univerzita]
* SL.D.

01.07.2011 - súčasnosť
Oficiál - Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne, Rím
10.07.2009 - 30.06.2011
Ceremoniár - Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza vo Vatikáne, Rím
* pomocný pápežský ceremoniár

01.04.2009 - súčasnosť
Akademický titul - Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma, Rím [Univerzita]
* SL.L.

01.10.2008 - súčasnosť
Člen - KBS - Liturgická komisia [Komisia KBS]
01.07.2005 - 31.12.2011
Kaplán - Partizánske - mesto [Farnosť]
01.07.2005 - 28.05.2012
Štúdium - Pápežský liturgický inštitút Univerzity sv. Anzelma, Rím [Univerzita]
01.07.2004 - 30.06.2005
Kaplán - Banská Bystrica - mesto [Farnosť]
13.10.2003 - súčasnosť
Člen liturgicko-pastoračnej sekcie - Diecézna liturgická komisia [Liturgická komisia]
súčasnosť
Člen - Liturgicko-pastoračná sekcia [Liturgická komisia]
súčasnosť
Kapláni Jeho Svätosti
súčasnosť
Pápežskí preláti
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.