Mgr. Matúš Palaj Sch.P


Dátum ordinácie: 29.08.2015

01.10.2022 - súčasnosť
Rektor - DS Kostola Najsvätejšej Trojice - Prievidza - Piaristi (DS Piaristi) [Duchovná správa]
* rektor Kostola Najsvätejšej Trojice

01.10.2022 - súčasnosť
Rektor kostola - DS Piaristi - Prievidza - mesto [Farnosť]
01.07.2022 - 30.09.2022
Výpomocný duchovný - DS Piaristi - Prievidza - mesto [Farnosť]
súčasnosť
Člen - Piaristi - Prievidza [Komunita]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.