Mgr. Michal Kukuča OSB


Rehoľné meno: Michal Mária
Dátum ordinácie: 20.09.2014

21.09.2014 - súčasnosť
Výpomocný duchovný - DS Sampor - Sliač [Farnosť]
© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.