Sliač


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sliač, ČSA 19, Sliač, 962 31 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 544 24 64

počet obyvateľov: 4950
rímskokatolíkov: 2058

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša, biskupa (1263)
celodenná adorácia: 4.4., 6.12.
Kaplnka sv. Hildegardy - kúpeľná (1855)
celodenná adorácia: 17.9.

Filiálky:
Lukavica
počet obyvateľov: 262
rímskokatolíkov: 62
Sampor
počet obyvateľov:
rímskokatolíkov:
Kostoly a kaplnky:
Kláštorný kostol premenenia Pána (2010)
celodenná adorácia: 29.2., 2.11., 31.12.
Veľká Lúka
počet obyvateľov: 777
rímskokatolíkov: 270

Duchovná správa:

Kňazi vo farnosti:
Jozef Nociar (Penzionovaný)

© 2021 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.