Sliač


Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sliač, ČSA 19, Sliač, 962 31 (Sídlo)

Kontakty:
(045) 544 24 64

počet obyvateľov: 4816
rímskokatolíkov: 1913

Kostoly a kaplnky:
Farský kostol sv. Mikuláša, biskupa (1263)
celodenná adorácia: 4.4., 6.12.
Kaplnka sv. Hildegardy - kúpeľná (1855)
celodenná adorácia: 17.9.

Filiálky:
Lukavica
počet obyvateľov: 278
rímskokatolíkov: 63
Sampor
počet obyvateľov: 136
rímskokatolíkov: 30
Kostoly a kaplnky:
Kláštorný kostol premenenia Pána (2010)
celodenná adorácia: 29.2., 2.11., 31.12.
Veľká Lúka
počet obyvateľov: 856
rímskokatolíkov: 284

Inštitúcie:
Kňazi vo farnosti:
Jozef Nociar (Penzionovaný)
Damián Žilka OSB (Rektor kostola - DS Sampor)
ThLic. Vladimír Kasan OSB (Prior - DS Sampor)
ThDr. Jozef Brodňanský PhD. OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)
Ing. Mgr. Igor Hajas OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)
Mgr. Jakub Kaliński OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)
Mgr. Michal Kukuča OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)
Mgr. Blažej Škvarka OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)
Mgr. František Štrba OSB (Výpomocný duchovný - DS Sampor)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.