Bosí karmelitáni - Staré Hory


Adresa:
Kláštor sv. Terézie od Ježiša, Staré Hory č. 169, 976 02 (Sídlo)

Kontakty:
(048) 419 92 04

Osoby:
Mgr. Dušan Hricko OCD (Predstavený)

© 2024 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica.   Prípadnú požiadavku na úpravu údajov posielajte na e-mail: sekretariat.bb@rcc.sk.